Follow us on Twitter
 

Mae Gwobrau Cyfryngau Cymru yn awr wedi cau ar gyfer ceisiadau ac mae'r beirniadu ar y gweill. Cyhoeddir y rhestrau byrion ar y wefan hon ym mis Chwefror 2017.

ebost wma2016@spencerdavid.co.uk


Am fanylion pob categori a'r meini prawf, cliciwch here os gwelwch yn dda.
Dim ond trwy'r wefan hon y gellir cyflwyno ceisiadau - cliciwch here i ymgeisio.
Pob lwc!

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau brys, gallwch anfon e-bost at wma@spencerdavid.co.uk
Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gwaith Cronfa Gwasg y Papurau Newydd ac y mae'n elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (208215) a'r Alban (SC042405)

© 2017 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Crëwyd gan Spencer David