Follow us on Twitter
 

BeirniaduMae Gwobrau Cyfryngau Cymru yn cael eu beirniadu gan uwch-newyddiadurwyr uchel eu parch, sy'n gwbl annibynnol o drefnwyr y Gwobrau ac Elusen y Newyddiadurwyr.

Hoffai’r trefnwyr ddiolch o galon iddynt i gyd am eu hamser a’u hymroddiad.

 

Cadeirydd

Jonathan Grun Golygydd emeritws, Press Association  

 
Beirniaid

Aled Glynne Davies rheolwr a Chyfarwyddwr, Goriad Cyfyngedig

Charlotte Nicol cynhyrchydd a darlledwr chwaraeon BBC Five Live, BBC TV a ITV sports

Chris Boffey trysorydd yr elusen, cyn-olygydd newyddion yr Observer

Chris Dennis darlledwr chwaraeon, BBC Radio, 5 Live, BBC TV

Dafydd Rees pennaeth teledu, Bloomberg, Ewrop, Dwyrain Canol ac Asia            

Dan Mason arbenigwr cyfryngau'r rhyngrwyd

David Banks arbenigwr yng nghyfraith y cyfryngau

David Thomas darlledwr a hyfforddwr

Dominic Ponsford golygydd, Press Gazette

Elis Owen cyn-gyfarwyddwr cenedlaethol, ITV Wales, pennaeth comisiynu BBC Cymru

Emma Hoskyn golygydd newyddion, ITN

Emma Meese Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd

Garffild Lloyd Lewis cyfarwyddwr adleoli a phrosiectau S4C

Gillian James awdur teithio busnes, cyn-newyddiadurwyr FT

Glyn Mathias newyddiadurwr a darlledwr gwleidyddol

Graham Miller cyn-uwch ohebydd ITN, cynhyrchydd ac ymgynghorydd cyfryngau

Gwenno Ffrancon pennaeth adran Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe

Jill Palmer cyn-ohebydd meddygol, Daily Mirror

John Hunter cynhyrchydd/cyfarwyddwr BBC

John Williams cyn-bennaeth cyfathrebu, Undeb Rygbi Cymru, cyn-bennaeth newyddion, ITV Wales

Keith Harrison golygydd, Express a’r Star

Kim Sengupta gohebydd amddiffyn a diplomyddol, The Independent

Laura Watts - Watts Where Media, darlledwr a chynhyrchydd, Red Dragon, BBC Sport

Mark Southgate cyn-reolwr gyfarwyddwr ITV Meridian, ymgynghorydd

Mary Price darlledwr a hyfforddwr cyfryngau

Michael Watson cyn-brif is-olygydd, Press Association

Nadene Ghouri newyddiadurwr llawrydd, awdur a darlledwr, cyn-ohebydd BBC ac Al Jazeera

Nigel Bunyan llawrydd, cyn-ohebydd Daily Telegraph Northern

Non Williams darlithydd mewn cyfryngau digidol, Prifysgol Abertawe

Paul Horrocks cyn-brif olygydd, Manchester Evening News, ymgynghorydd

Richard Savill cyn-ohebydd Iwerddon a Gorllewin Lloegr, Daily Telegraph

Shirley Lewis darlithydd newyddiaduraeth a ddarlledir, cyn-Bennaeth Swyddfa Sky News Northern

Steve Phillips cyn-olygydd lluniau, South Wales Evening Post, prif arholwr, bwrdd lluniau NCTJ

Tom Clarke cyn-olygydd chwaraeon, London Evening Standard, Daily Mail a The Times

Tom Hunter rheolwr, National Broadcasting School

Am fanylion pob categori a'r meini prawf, cliciwch here os gwelwch yn dda.
Dim ond trwy'r wefan hon y gellir cyflwyno ceisiadau - cliciwch here i ymgeisio.
Pob lwc!

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau brys, gallwch anfon e-bost at wma@spencerdavid.co.uk
Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gwaith Cronfa Gwasg y Papurau Newydd ac y mae'n elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (208215) a'r Alban (SC042405)

© 2017 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Crëwyd gan Spencer David