Follow us on Twitter
 
“Nid bendith yn unig
yw'r rhyddid i lefaru, ond y sail i ddemocratiaeth - nid rhodd yn unig ond
gwarant o ryddid a diogelwch - nid braint yn unig ond diogelwch y bobl rydd.”
William Randolph Hearst

Rhestr fer Gwobrau Cyfryngau Cymru 2017

Rydym yn falch o gyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cyfryngau Cymru 2017. Gyda bron i 200 o geisiadau rhwng popeth roedd y gystadleuaeth yn chwyrn, felly llongyfarchiadau mawr i bawb!


Newyddiadurwr Busnes y Flwyddyn
Douglas Friedli, Wales Business Insider
Carole Green, ITV Cymru Wales
Mark Blayney Stuart, Wales Business Insider

Gweithredwr Camera'r Flwyddyn
Lewis Jones, ITV Cymru Wales
Dai Baker, ITN
Jenny Casterton, BBC Cymru Wales

Awdur Ysgrifau Nodwedd y Flwyddyn
Steve Duffy, BBC Cymru Wales News Website
Lucy Ballinger, BBC Cymru Wales
Ruth Mosalski, Media Wales

Gwasanaeth Newyddion Cymunedol Annibynnol y Flwyddyn
Whitchurch & Llandaff Living
Rhiwbina Living
Caerphilly Observer

Ffotograffydd Newyddion y Flwyddyn
Gareth Everett, Huw Evans Picture Agency
Craig Colville, NWN Media
Chris Fairweather, Huw Evans Picture Agency

Gohebydd Newyddion Ar-lein y Flwyddyn
Huw Thomas, BBC Cymru Wales
Sarah Louise Hodgson, Daily Post
Katie Sands, Media Wales

Gohebydd Newyddion Print y Flwyddyn
Liz Perkins, South Wales Evening Post
Alex Jones, Cambrian News
Gemma Parry, South Wales Evening Post

Gohebydd Newyddion Radio'r Flwyddyn
David Grundy, BBC Cymru Wales
Aled Dyfed Scourfield, BBC Cymru Wales
Steffan Messenger, BBC Cymru Wales

Gohebydd Newyddion Teledu'r Flwyddyn
Andy Davies, ITN/Channel 4
Rob Osborne, ITV Cymru Wales
Jordan Wayne Davies, BBC Cymru Wales

Gwefan Newyddion y Flwyddyn
BBC Cymru Fyw
BBC News, Wales
Wales Online

Papur Newydd Dyddiol a Dydd Sul y Flwyddyn
Western Mail
Daily Post
The Leader, NWN

Papur Newydd Wythnosol y Flwyddyn
County Times
Cambrian News
Western Telegraph

Newyddiadurwr Gwleidyddol y Flwyddyn
Nick Servini, BBC Cymru Wales
Adrian Masters, ITV Cymru Wales
David Williamson, Media Wales

Newyddion Radio a Rhaglen Materion Cyfoes y Flwyddyn
Manylu – Materion Cyfoes, BBC Cymru Wales
Sunday Supplement, BBC Cymru Wales
Good Evening Wales, BBC Cymru Wales

Sgŵp y Flwyddyn
Sunday Politics Wales, BBC Cymru Wales
Brian Meechan, BBC Cymru Wales
Rob Osborne, ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr Chwaraeon y Flwyddyn
Dafydd Islwyn Pritchard, BBC Cymru Wales
Fraser Watson, Western Telegraph
Chris Wathan, Media Wales

Myfyriwr Newyddiaduraeth y Flwyddyn
Lonai-Ronahi-Hasan, Prifysgol De Cymru
Omkar Khandekar, Prifysgol Caerdydd
Samantha Josephine Jenkins, Prifysgol De Cymru

Newyddion Teledu a Rhaglen Materion Cyfoes y Flwyddyn

Living with Dementia: Chris’Story, BBC Cymru Wales

Week In Week Out, BBC Cymru Wales

Y Cymry a'r Qu'ran,  ITV Cymru Wales/S4C

Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn
Tyler Ashleigh Mears, Wales Online
Owen Evans, Flintshire Leader
Siôn Jenkins, ITV Cymru Wales


Cyflwynir y Gwobrau mewn seremoni wobrwyo fawreddog dan arweiniad y darlledwr Dermot Murnaghan yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd ar 31 Mawrth 2017. 

Dyma'r brif noson yng Nghymru ar gyfer codi arian i Elusen y Newyddiadurwyr, sy'n cefnogi newyddiadurwyr sy'n gweithio ac wedi ymddeol ac angen cymorth ar frys drwy ddarparu cyngor, grantiau a ffurfiau eraill o gymorth ariannol. Bydd y noson yn cynnwys derbyniad gwin pefriog, pryd tri chwrs, cyflwyno'r Gwobrau, a digon o gyfle i gymdeithasu a rhwydweithio gyda chydweithwyr o'r cyfryngau ar draws Cymru gyda bar hwyr tan 1.00am. Ar ôl y seremoni wobrwyo bydd casino "hwylus" yn cynnig byrddau rwlét a blacjac a'r cyfle i ennill gwobrau arbennig, wrth gefnogi Elusen y Newyddiadurwyr.  

Gobeithiwn yn fawr y byddwch chi, eich ffrindiau a'ch cydweithwyr yn ymuno â ni am noson i ddathlu newyddiaduraeth o'r radd flaenaf yng Nghymru.  

Mae'r tocynnau yn cynnwys derbyniad diodydd a swper tri chwrs am £80 yr un yn unig - mae byrddau o 10 ar gael am £780 (Mae ffioedd archebu ychwanegol mewn grym). Ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer ar gyfer categorïau Gwasanaeth Newyddion Cymunedol Annibynnol a Myfyriwr Newyddiaduraeth yn UNIG sy'n gymwys ar gyfer UN tocyn mynediad am bris gostyngol o £50. (Mae ffioedd archebu ychwanegol mewn grym).

I brynu tocyn, ewch i https://www.eventbrite.co.uk/e/the-wales-media-awards-2017-tickets-31800001661

Edrychwn ymlaen at eich gweld.


Gwobrau Cyfryngau Cymru 2016


Y categorïau ar gyfer Gwobrau Cyfryngau Cymru yw:


Ffotograffydd Newyddion y Flwyddyn
Noddwr: Specialist Models
Gohebydd Newyddion y Flwyddyn (Radio)
Noddwr: Comtek
Gweithredwr Camera'r Flwyddyn
Noddwr: Celf
Gohebydd Newyddion y Flwyddyn (Ar-lein)
Noddwr: Comtek
Newyddion Teledu a Rhaglen Materion Cyfoes y Flwyddyn
Noddwr: Camelot
Newyddiadurwr Gwleidyddol y Flwyddyn
Noddwr: Freshwater 
Newyddion Radio a Rhaglen Materion Cyfoes y Flwyddyn
Noddwr: Camelot
Newyddiadurwr Busnes y Flwyddyn
Noddwr: Llywodraeth Cymru
Papur Newydd y Flwyddyn - Dyddiol / Dydd Sul
Noddwr: Western Power Distribution
Awdur Ysgrifau Nodwedd y Flwyddyn
Noddwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Papur Newydd y Flwyddyn - Wythnosol
Noddwr: Western Power Distribution
Newyddiadurwr Chwaraeon y Flwyddyn
Noddwr: Cleartech Live
Gwasanaeth Newyddion Cymunedol Annibynnol y Flwyddyn
Noddwr: Mercure and M Gallery Hotels UK 
Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn
Noddwr: Aston Martin
Gwefan Newyddion y Flwyddyn
Noddwr: Spencer David
Myfyriwr Newyddiaduraeth y Flwyddyn
Noddwr: NUJ
Gohebydd Newyddion y Flwyddyn (Print)
Noddwr: Comtek
Sgŵp y Flwyddyn
Noddwr: Elusen y Newyddiadurwyr
Gohebydd Newyddion y Flwyddyn (Teledu)
Noddwr: Comtek


Cyflwynir gwobrau hefyd gan y beirniaid ar gyfer Newyddiadurwr y Flwyddyn ac ar gyfer Cyfraniad Eithriadol i Newyddiaduraeth. Ni ellir ymgeisio amdanynt.


Ceisiadau ar gyfer y gwobrau
Ar agor o’r 5 Hydref 2016
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
5pm ar ddydd Gwener 11 Tachwedd 2016
Gwaith cymwys
Unrhyw beth a gyhoeddwyd neu a ddarlledwyd rhwng 1 Hydref 2015 a 30 Medi 2016
Rhestr fer
Cyhoeddir ym mis Chwefror 2017
Gwaith cymwys - myfyrwyr yn unig
Unrhyw beth a gyhoeddwyd neu a ddarlledwyd rhwng 1 Mawrth 2015 a 31 Gorffennaf 2016
Tocynnau nos i'r gwobrau
Ar gael yn Chwefror 2017

Noson Gwobrau Gala
Dydd Gwener 31 Mawrth, 2017 yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd

 


Beth ddywedwyd am Wobrau 2016…

Gall Cymru fod yn falch o'i newyddiadurwyr gwych a grymus. Mae newyddiadura moesol yn rym llesol. Mae newyddiadurwyr yng Nghymru yn cynrychioli buddiannau dinasyddion ac yn datgelu straeon sydd o fudd i'r cyhoedd. Mae'r gwobrau hyn yn rhoi cyfle i ni ddathlu gwaith y sêr a'r arwyr di-glod.

Jonathan Grun, cadeirydd y beirniaid

Cliciwch yma i glywed Jonathan yn siarad am y Gwobrau a'r hyn y bydd y beirniaid yn chwilio amdano.

 

Roedd yn noson hynod o falch i mi a'r Cambrian News. Roedd ennill fel newyddiadurwr i bapur newydd wythnosol yn erbyn newyddiadurwyr o gyhoeddiadau cenedlaethol a dyddiol ar draws y wlad yn fraint na wnes ddychmygu y byddwn yn ei dderbyn fyth.

Rwy'n gwybod bod nifer o newyddiadurwyr talentog ar draws Cymru sy'n gwasanaethu eu cymunedau, bach a mawr fel ei gilydd, gyda'r un angerdd, balchder ac ymroddiad. Rwy'n argymell y newyddiadurwyr hynny sy'n briodol falch o'u gwaith i ymgeisio am Wobrau Cyfryngau Cymru 2017.

Chris Betteley, gohebydd, Cambrian News
Gohebydd Newyddion Print y Flwyddyn, Newyddiadurwr Gwleidyddol y Flwyddyn a Newyddiadurwr y Flwyddyn 2016

 

Richard Gurner
Golygydd, Caerphilly Observer

Gwasanaeth Newyddion Cymunedol Annibynnol y Flwyddyn 2015 a 2016 a Sgŵp y Flwyddyn 2015.

Cliciwch yma i glywed Richard yn trafod y teimlad o'r Observer yn ennill yn y Gwobrau.

 

 

Roedd y gwobrau'n noson arbennig, gyda chwmni cymaint o newyddiadurwyr gwych o bob cwr o Gymru. Ac ar ôl cyflwyno cymaint o wobrau dros y blynyddoedd, roedd yn brofiad arbennig i ennill rhywbeth fy hun am unwaith!

Fel proffesiwn gallwn fod yn sinigaidd, fel y dylem fod weithiau, ond mae'r gwobrau hyn yn dathlu'r gorau yn ein diwydiant arbennig. Ond mae'n rhaid rhedeg ras er mwyn ei hennill, felly anfonwch eich enwebiad ar gyfer Gwobrau 2017 nawr.

Sion Barry, Golygydd Busnes, Western Mail
Newyddiadurwr Busnes y Flwyddyn 2016

Am fanylion pob categori a'r meini prawf, cliciwch here os gwelwch yn dda.
Dim ond trwy'r wefan hon y gellir cyflwyno ceisiadau - cliciwch here i ymgeisio.
Pob lwc!

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau brys, gallwch anfon e-bost at wma@spencerdavid.co.uk
Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gwaith Cronfa Gwasg y Papurau Newydd ac y mae'n elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (208215) a'r Alban (SC042405)

© 2017 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Crëwyd gan Spencer David